Bluevelvet

Jag vet saker inte du vet

Viktigt med en bra arbetsmiljö

Oavsett vad man jobbar med så är det viktigt att det är en bra arbetsmiljö. Dels bör det finnas ett bra socialt klimat, samt att utrustning och möbler bör vara anpassade för det jobb man har. På Swemed finns det till exempel sjukhusmöbler, som underlättar för både de som jobbar och patienterna. De erbjuder även kontorsmöbler. Just kontorsmöbler är viktigt att de är ergonomiska. Så, möbler och utrustning, det är lätt att ordna. När det kommer till att få en bra arbetsmiljö både socialt och organisatoriskt så finns det en del att jobba med.

Bra tips att använda

Om det är så att ni behöver förbättra er arbetsmiljö socialt och organisatoriskt så är det bra om alla kollegor är med på det så att säga. Att ha en bra relation med arbetskamraterna är viktigt. Se till att alltid hälsa på varandra och ta tillvara på alla sociala stunder, som vid fika eller lunchrast. Det är viktigt även att alla känner sig delaktiga i jobbet, så det är bra om chefen kan få in alla i ett större sammanhang samt ger regelbunden feedback. Sedan är det bra att alla har rätt information om vad som ska göras för att slippa stress. 

En annan sak att tänka på är att balansera fritid och jobb på bra sätt. Det är bra om det går att se till så att arbetstider och rutiner anpassas till den vardag som finns utanför företagets väggar så som dagislämningar, fritidsintressen och annat som påverkar hur vi mår. 

18 Jun 2020