Bluevelvet

Jag vet saker inte du vet

Vet du vad en giggare är?

Har du kanske blivit erbjuden att ta ett gig? Ett gig är ofta något man förr hörde inom musikbranschen, men idag är det bra mycket mer än så. Ett gig är ett slags konsultuppdrag kan kan säga och tar man ett eller flera sådana, då är man giggare. Man jobbar helt enkelt som konsult eller som projektanställd istället för att man har en  traditionell anställning. Som giggare kan man arbeta uppdragsbaserat. Det antingen som konsult, frilansare eller vara projektanställd. Det finns flera olia roller inom giggare och det har kommit allt fler plattformer som erbjuder gig-jobb. Det går även att anlita dem för att få in mer personal, då de har rekryteringstjänster anpassade efter era behov. Du hittar dem på www.gigstep.se.

Olika gig-roller

Det finns lite olika former av giggare, som kan härledas till hur man sedan en bra tid tillbaka jobbat på detta sätt i bland annat USA. I Sverige är det fortfarande rätt nytt och man använder kanske inte dessa benämningar på samma sätt eller likandant. Men det som finns om man ser på hur det är utomlands är de som kallas för free agents, eller fristående konsulter. Då jobbar man mer uppdragsbaserat. En annan roll är casual earners, som är tillfälligt anställda som tar enstaka uppdrag. Där brukar innehållet vara viktigare än inkomsten samt att de drivs av valfrihet och lust.

Reluctants är vanligt i USA, där man måste ta ett jobb för att klara av ekonomin. Dessa personer vill egentligen ha en trygg anställning, men tar jobb via bemanningsföretag. Lite samma sak är det för de så kallade Financially strapped.

Här i Sverige är det oftast giggare eller frilansare man benämner sig som.

20 Feb 2023