Bluevelvet

Jag vet saker inte du vet

Att tänka på när du ska anlita en elektriker

Om du ska bygga nytt eller bygga om så kan det vara så att du behöver ha en elektriker. Eller, det är oftast ett krav att det är een elektriker som gör installationerna du behöver ha. Även om mycket går att göra själv i samband med byggnationen behöver just elledningarna dras av en behörig elektriker. En sådan finns hos Eljour, du kan kika på https://svenskaeljouren.se/ för att läsa mer. 

När behöver du en elektriker?

En elektriker är något som du kan komma att behöva anlita en hel del. Det behövs i stort sett alltid när du ska renovera eller bygga om eller bygga nytt. Det eftersom att det är mycket lite du själv får göra inom el och installation av den. Det är du som ansvarar för att elen är rätt dragen eller installerad. Skulle elen dras eller installeras av en person utan behörighet, så kan det vid en olycka eller brand bli dyrt, eller till och med fängelsestraff. 

Att tänka på innan du anlitar en elektriker

Innan du anlitar någon att installera elen i ditt hus eller där du ska ha den är det bra att kolla upp den du tänkt anlita. Det är inte fel att kolla referenser, samt att företaget har behöriga elektriker med rätt utbilding och certifikat. Skriv alltid ett avtal om vilket arbete som ska utföras med båda parters underskrift. När installationen görs så ska den göras det så att den uppfyller alla krav. Du kan begära att få dokumentation som också är ett kvitto på att installationen är korrekt utförd.

20 Jul 2020