Bluevelvet

Jag vet saker inte du vet

Arbetskläder eller skyddskläder, är det skillnad?

Arbetskläder, eller skyddskläder, vad är vad? De kläder du har på dig på arbetsplatsen delas upp mellan dessa begrepp. Den största skillnaden mellan dem är att skyddskläder krävs inom vissa yrken för säkerhetens skull. Det kan även handla om din rätt till att få kläder via jobbet. 

Om man ser till uttrycket arbetskläder så är det ofta en tröja, skjorta, kavaj, byxa, uniform. Sätts en logga på dessa kan de heta profilkläder. Sedan finns skyddskläder som via funktion och egenskaper skiljer sig från arbetskläder. De är en del av din personliga skyddsutrustning för det yrke eller jobb du gör. De finns till för att minimera risker för din säkerhet och hälsa genom yttre påverkan.

Vad för kläder har du rätt till via ditt jobb?

Om du funderar på detta med att köpa arbetskläder så kanske du funderar på vad du ska stå för själv och vad arbetsgivaren ska stå för. Rätt till arbetskläder, eller skyddskläder hör samman med om du har behov av personlig skyddsutrustning på din arbetsplats och finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innebär att din arbetsgivare ska göra en riskbedömning av själva arbetsplatsen för att få fram vad det krävs för att minimera eller förhindra risker. Om det finns ett behov av personlig skyddsutrustning, ska arbetsgivaren se till att du får den utrustningen. Arbetsgivaren ska också bekosta den. 

När det gäller vanliga arbetskläder, som inte har en skyddande funktion, så måste inte arbetsgivaren stå för dessa. Dock finns det de företag som känner behov av att anställda har gemensamt utseende på kläderna och kan stå för dem ändå. 

 

18 May 2020